• UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

    Udostępniliśmy dla Pacjentów USKwB sieć bezprzewodową o nazwie Pacjenci_USK. Przy logowaniu proszę podać adres e-mail.

Szanowni Państwo,Serdecznie witamy w internetowym serwisie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na naszych stronach przedstawiamy Państwu strukturę organizacyjną oraz możliwości diagnostyczne i lecznicze USK - najnowocześniejszego i największego szpitala na Podlasiu. Zakres wykonywanych przez nas świadczeń zdrowotnych jest bardzo szeroki i obejmuje wiele unikalnych, wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po naszym szpitalu, a także do korzystania z usług medycznych.

 

 

 

                                                             

Aktualności

 

Informacja o otrzymanych darowiznach

 

Wczoraj w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zoperowana została 37-letnia kobieta z nowotworem jajnika. To pierwsza pacjentka nowoutworzonego pododdziału ginekologii onkologicznej. Poddoddział wydzielony został z Kliniki Ginekologii USK. Znajduje się tam 12 łóżek, na których hospitalizowane będą pacjentki z rakiem m.in. jajnika, endometrium czy szyjki macicy, a także te zgłaszające się na chemioterapię. Więcej w aktualnościach


 

I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, jako pierwsza w Polsce testuje system monitorowania on-line pacjentów dializowanych otrzewnowo. Pacjent sam w domu wykonuje dializę, a lekarze w Klinice, dzięki unikalnemu systemowi informatycznemu, nadzorują ich przebieg. Więcej w aktualnościach.


 

W poniedziałek Marek Karp, dyrektor USK podpisał w Ministerstwie Zdrowia umowę na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. USK otrzyma 4,1 mln zł. Z pieniędzy tych zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do 3 klinik. Więcej w aktualnościach.


Nowy program profilakatyczny "Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim” będzie realizowac Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku wspólnie z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Jego celejm jest poprawa wykrywalności i profilaktyki udarów mózgu. Zaplanowany jest na trzy lata i będzie kosztować ponad 1,5 mln zł. Więcej w aktualnościach 

Szpital kliniczny gra razem z Jagiellonią Białystok

Lekarze i specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku będą się troszczyć o zdrowie piłkarzy Jagiellonii Białystok. Dziś klub i szpital podpisały stosowne porozumienie.


Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku