• UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

    Udostępniliśmy dla Pacjentów USKwB sieć bezprzewodową o nazwie Pacjenci_USK. Przy logowaniu proszę podać adres e-mail.

Szanowni Państwo,Serdecznie witamy w internetowym serwisie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na naszych stronach przedstawiamy Państwu strukturę organizacyjną oraz możliwości diagnostyczne i lecznicze USK - najnowocześniejszego i największego szpitala na Podlasiu. Zakres wykonywanych przez nas świadczeń zdrowotnych jest bardzo szeroki i obejmuje wiele unikalnych, wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po naszym szpitalu, a także do korzystania z usług medycznych.

 

 

 

                                                             

Aktualności

13 czerwca została otwarta sala hybrydowa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Będą tam wykonywane zarówno mało inwazyjne zabiegi wewnątrznaczyniowe, jak również operacje na otwartym sercu. W każdej chwili będzie możliwość zmiany metody operacji. Dzięki temu zwiększy się zakres wykonywanych operacji oraz bezpieczeństwo pacjentów.

więcej w aktualnościach

            Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje że posiada do sprzedaży używany Angiograf Infinix CC-i nr fabr. A4617011    (producent: TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS Japonia), który był użytkowany od grudnia 2004 r do października 2015 r.

 

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego podpisał 17 maja umowę o współpracy z trzema grodzieńskimi szpitalami: Miejskim Szpitalem Klinicznym Pogotowia Ratunkowego w Grodnie, Obwodowym Klinicznym Szpitalem w Grodnie oraz Grodzieńskim Obwodowym Klinicznym Centrum Perinatologii. Umowa zakłada prowadzenie wspólnych projektów medycznych. Więcej w aktualnościach

 

 

  1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, że posiada do odsprzedaży kiosk laminowany. Cena wywoławcza 400 zł brutto,
  2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, że posiada do odsprzedaży meble gabinetowe. Cena wywoławcza 400 zł brutto.

Zdjęcia w/w zamieszczono na stronie internetowej Szpitala usk.bialystok.pl w zakładce „Aktualności”.

 Plik

Osoby zainteresowane zakupem zapraszamy do składania ofert w budynku „C” Szpitala na V piętrze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok –Administracja - Kancelaria Ogólna do dnia 18.05.2017 r.

Bliższych informacji udziela Piotr Kołos: tel. 693-301-887

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Nr 1/2017  z dnia 08.05.2017

w celu wspólnej realizacji projektu konkur Programy Profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Profilaktyka chorób naczyń mózgowych; Konkursowego w ramach Działania 5.1:s nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17

Wyjaśnienie do ogłoszenia

Wyjaśnienie do ogłoszenia nr. 2

Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Nr 2/2017  z dnia 08.05.2017

w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1: Programy Profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Profilaktyka chorób naczyń mózgowych; Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17

Wyjaśnienie do ogłoszenia

Wyjaśnienie do ogłoszenia nr. 2

Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania


19 kwietnia mgr Marek Karp został powołany przez Rektora UMB prof. Adama Krętowskiego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki dyrektora, wcześniej przez wiele lat był zastępcą dyrektora ds. administracyjno-finansowych. Dyrektor Karp trzy tygodnie wcześniej wygrał konkurs na stanowisko dyrektora USK.korupcja
Ważne
Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku wprowadza czasowy
zakaz odwiedzin w klinikach:

Oddział Intensywnej Terapii

Klinka Hematologii

Zakaz obowiązuje do odwołania. Powodem jego wprowadzenia jest

stwierdzenie u pacjentów obecności bakterii Klebsiella Pneumoniae typ New Delhi


Copyright © 2012 - 2017 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku