• UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

    Udostępniliśmy dla Pacjentów USKwB sieć bezprzewodową o nazwie Pacjenci_USK. Przy logowaniu proszę podać adres e-mail.

Szanowni Państwo,

Serdecznie witam w internetowym serwisie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na naszych stronach przedstawiamy Państwu strukturę organizacyjną oraz możliwości diagnostyczne i lecznicze USK - najnowocześniejszego i największego szpitala na Podlasiu. Zakres wykonywanych przez nas świadczeń zdrowotnych jest bardzo szeroki i obejmuje wiele unikalnych, wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Zapraszam do wirtualnej wycieczki po naszym szpitalu, a także do korzystania z usług medycznych.

 

 

                                                               

Dyrektor USK
                                                            dr n.med. Bogusław Poniatowski
Copyright © 2012 - 2016 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku