Praca

Categories

Praca w szpitalu

13.02.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A zatrudni

rejestratorkę medyczną, sekretarkę medyczną, statystyka medycznego.

Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

13.02.2018

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym zatrudni specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do sekretariatu Kliniki Anestezjologii przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 24A, tel. /85/831 83 02.

02.02.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A zatrudni

pielęgniarki do pracy w klinikach, na bloku operacyjnym ( pielęgniarki operacyjne i anestezjologiczne) oraz do tworzącego się w USK zakładu POZ-u na pełny etat lub na niższy wymiar czasu pracy. 

Wymagania oraz szczegóły zatrudnienia - do pobrania


01.02.2018

I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Płuc oraz III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Żurawia zatrudni: 

- lekarzy z II stopniem specjalizacji w zakresie chorób płuc lub chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych;

- lekarzy rezydentów po drugim roku specjalziacji w zakresie chorób płuc lub chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika dyrektora przy ul. Żurawiej 14.


10.11.2017

Zakład Radiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zatrudni lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej. Do obowiązków nowozatrudnionych należeć będzie: badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek, piersi oraz opisywanie badań radiologii konencjonalnej. Ewentualne zapytania i ofery można składać do Zakładu Radiologii USK, Białystok, ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, tel.  (85) 831 82 18 


18.09.2017

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Poddoddziałami: Obserwacyjnym, Zakażonych HIV i Chorych na AIDS Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. Żurawia 14 zatrudni lekarzy:

- specjalistów w zakresie chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych, 

- lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych. 

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika Dyrektora przy ul. Żurawiej 14


14.08.2017

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym zatrudni specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do sekretariatu Kliniki Anestezjologii przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 24A, tel. /85/831 83 02. 

26.07.2017

II Klinika Nefrologii z Oddziałem Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem  Dializoterapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A  zatrudni:

- specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii,

- lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, nefrologii,

- lekarzy zainteresowanych podjęciem specjalizacji z chorób wewnętrznych, nefrologii.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do sekretariatu  II Kliniki Nefrologii przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 24A, tel. 85- 831 78 72.

2017-07-05

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Poddoddziałami: Obserwacyjnym, Zakażonych HIV i Chorych na AIDS Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. Żurawia 14 zatrudni:

- specjalistów w zakresie toksykologii klinicznej,

- lekarzy specjalizujących się w toksykologii klinicznej;

- lekarzy zainteresowanych podjęciem specjalizacji z toksykologii klinicznej.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika Dyrektora przy ul. Żurawiej 14


2017-06-08

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni radcę prawnego oraz mgr prawa. Preferowane doświadczenie w pracy związenej z ochroną zdrowia.Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

2017-05-08

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni lekarza do pracy w roli kontrolera medycznego.

Oferty pracy należy składać osobiscie w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnien adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

2017-04-10

Uniwersytecki Szpital Kliniczny - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji zatrudni:

Lekarzy do pracy w klinice

Wymagania:

1. lekarz po stażu podyplomowy, bez specjalizacji. Gwarantujemy możliwośc specjalizacji w trybie pozarezydenckim w zakresie chorób zakaźnych lub chorób wewnętrznych

2. lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych

3. lekarz ze specjalizacją z chorób zakaźnych lub wewnętrznych

Lekarzy do pełnienia dyżurów

Wymagania:

1. Lekarz ze specjalizacją z chorób zakaźnych lub w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych

2. Lekarz ze specjalizacją z chorób wewnetrznych lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

3. Lekarz ze specjalizacją z anestezjologii lub w trakcie specjalizacji z anestezjologii

2017-04-06

Uniwersytecki Szpital Kliniczmy zatrudni Psychologa lub Psychoterapeutę posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie kliniczne w zakresie opieki perinatalnej lub hospicyjnej.

Oferty pracy należy składać w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona)

2017-01-30

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

zatrudni

pielęgniarki

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie medyczne lub licencjat z pielęgniarstwa;

- specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (wymagane na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej na bloku na operacyjnym oraz na oddziałach intensywnej terapii);

- preferowane doświadczenie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego (na stanowisku pielęgniarki operacyjnej);

- prawo wykonywania zawodu

Dokumenty można składać:

- osobiście (główny budynek szpitala, V p. pok 74 - z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa)

- korespondencyjnie (nalezy przesłać na adres: USK, ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok)2017-01-30

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny - Klinika Endokronologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

zatrudni

psychologa klinicznego w wymiarze 0,25 etatu2017-01-20

 

Konkurs na stanowsko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - więcej2016-04-04

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14 - Poradnia Dermatologiczna

zatrudni

lekarzy ze specjalnością w dziedzinie dermatologia i wenerologia

Oferty pracy należy składać w budynku administracji szpitala ul. Żurawia - pok. 17 (sekretariat)

 


 

2016-02-26


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

zatrudni lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie:

- choroby wewnętrzne

- medycyna ratunkowa

- ortopedia


Oferty pracy należy składać w budynku administracji szpitala - pok. 41 - Kancelaria

 2016-01-08


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

zatrudni lekarza ze specjalizacją w dziedzinie neonatologii


Oferty pracy należy składać w budynku administracji szpitala - pok. 41 - Kancelaria


Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku