Dyrekcja szpitala

Dyrekcja szpitala

 

 


 

 


mgr Marek Karp

 

DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

W BIAŁYMSTOKU

 

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pracuje od 2002 roku. Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku ukończył w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Białymstoku studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych „Zarządzanie w ochronie zdrowia”. Ma również dyplom studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej „Alternatywne źródła finansowania kapitału. Inżynieria finansowa”. Od 2001 roku może też zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Swoją karierę rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, gdzie przeszedł wszystkie szczeble ścieżki zawodowej: od referenta po starszego inspektora wydziału finansowego. Przez kolejne dwa lata (1997-1999) był głównym księgowym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Następnie rozpoczął pracę w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych najpierw, jako dyrektor Departamentu Kontroli, a następnie dyrektor Departamentu Finansowego.  W latach 2000 – 2001 był dyrektorem w departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przez kolejne dwa lata odpowiadał za gospodarkę finansową w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych, jako członek zarządu – zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych. W 2002 roku rozpoczął pracę w USK w Białymstoku. Wyprowadził szpital z zadłużenia (kiedy rozpoczął pracę szpital miał 23,5 mln zł długu). Podczas jego pracy przychody wzrosły z 94 mln zł do 330 mln zł.

 

 


 

 

dr n. med. Tomasz Koronkiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym jest zastępcą dyrektora ds. lecznictwa od 2004. Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma specjalizację z ortopedii i traumatologii oraz doktorat. W 2001 roku ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej „Zarządzanie Zakładami Ochrony Zdrowia”.

Po studiach i stażu w 1989 roku rozpoczął pracę w Akademii Medycznej, jako asystent w Klinice Ortopedii. W marcu 1997 roku został powołany na asystenta dyrektora ds. restrukturyzacji w Państwowym Szpitalu Klinicznym (obecnie USK) w Białymstoku.  Rok później awansował na p.o. dyrektora PSK, a po kolejnym roku został powołany przez Ministra Zdrowia na dyrektora naczelnego. Szpitalem kierował przez prawie cztery lata. Przeprowadził szpital przez trudny okres transformacji i zawarł pierwszą umowę szpitala z Podlaską Regionalną Kasą Chorych. Za czasów jego rządów szpital „stracił ” imię dr Jerzego Sztachelskiego (ministra zdrowia i działacza partyjnego), które nadano mu w 1977 roku.

W listopadzie 2001 został zastępcą dyrektora ds. medycznych w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych. Po roku wrócił do szpitala klinicznego i przez kolejny rok pracował, jako starszy asystent w klinice ortopedii i lekarz pełniący dyżury. W grudniu 2003 został kierownikiem poradni specjalistycznych, a od października 2004 jest zastępcą dyrektora ds. lecznictwa. Odpowiada za pion medyczny USK. Dyżuruje również na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i przyjmuje pacjentów w poradni ortopedyczno-urazowej.

 


 


mgr Agnieszka Krynicka

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA

 

Jest specjalistą Medycyny Społecznej, absolwentką Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Administracji i Zarządzania Zdrowiem Publicznym. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu Państwa wymagane od kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Uczestniczyła w szeregu kursów i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, prawa medycznego, systemów zarządzania jakością. Ukończyła również kurs dla Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością w placówkach ochrony zdrowia, kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z  normą ISO 9001, posiada uprawnienia do wdrażania, i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach ochrony zdrowia, planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz oceniania skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

W latach 1989-1998 pracowała na stanowisku pielęgniarki w Klinice Reumatologii, w latach 1998-2003 kierowała Centralną Sterylizatornią w Szpitalu Klinicznym, a od 2003r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. Od 2006r. jest Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, odpowiedzialna za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Przygotowała Szpital do Certyfikacji, która została zakończona nadaniem w 2007r. Certyfikatu Jakości ISO 9001. W 2010r. Szpital pomyślnie przeszedł recertyfikację. Wprowadziła szereg procedur i standardów porządkujących odpowiedzialność i organizację pracy w USK. W latach 2000-2004 prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu pielęgniarstw klinicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a od 2009r. jest koordynatorem studenckich praktyk zawodowych oraz kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

Copyright © 2012 - 2017 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku