Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Kardiochirurgii 


Kierownik Kliniki:


prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle


Z- ca Kierownika Kliniki: lek. med. Krzysztof Matlak


Adres:
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Jolanta Grygoruk

Telefony: (85) 746 84 64, (85) 746 83 22
Faks: (85) 746 86 30
e-mail: kardiochirurgia@wp.pl


dr n. med. Mirosław Dubowski

 • dr n. med. Piotr Jakubów
 • dr n. med. Grzegorz Juszczyk - kierownik zespołu kardioanestezji
 • dr n. med. Anna Lewczuk - specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • dr n. med. Adrian Stankiewicz - w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii
 • lek. med. Anna Adamczuk - w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii
 • lek. med. Mariusz Cydzik
 • lek. med. Marek Frank - specjalista kardiochirurg
 • lek. med. Przemysław Jasiewicz
 • lek. med. Adam Sewastianowicz
 • lek. med. Kinga Sochoń
 • lek. med. Robert Trzciński - w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii
 • Justyna Chorościan
 • Mirosława Ciereszko
 • Małgorzata Drozdowska
 • Krystyna Koptewicz
 • Monika Korzeniecka
 • Justyna Kossakowska
 • Halina Kozłowska
 • Justyna Kruszewska
 • Iwona Łebkowska
 • Izabela Murawska
 • Dorota Muśko
 • Jolanta Orzechowska
 • Anna Stypułkowska
 • Anna Tarasiuk
 • Anna Sac
 • Beata Zielińska - pielęgniarka oddziałowa
 • Ewa Bagińska - zastępca pielęgniarki oddziałowej - pielęgniarka anestezjologiczna
 • Marta Abramowicz
 • Monika Aksiucik
 • Barbara Ausztol
 • Wioleta Awdziej Marzena
 • Ewa Bagrowska
 • Katarzyna Baranowska
 • Anna Białous
 • Ewa Dudar
 • Rafał Falkowski
 • Iwona Fiedoruk
 • Małgorzata Jakubowska
 • Wioletta Kalinowska
 • Edyta Kleszczewska
 • Joanna Konończuk
 • Agnieszka Mielech
 • Anna Mioduszewska
 • Edyta Mnich
 • Małgorzata Motowicka
 • Agnieszka Muczko
 • Monika Ostrowska
 • Eugenia Polech
 • Kamila Roszkowska
 • Michał Socha
 • Krystyna Wiszniewska
 • Julia Sołtan
 • Marta Sawicka
 • Małgorzata Waszczeniuk
 • Marta Milewska-Buzun - pielęgniarka oddziałowa
 • Agnieszka Krętowska-Sciepuk - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Anna Anchimowicz
 • Urszula Asanowicz
 • Justyna Chomko
 • Barbara Dziermańska
 • Paulina Falkowska
 • Katarzyna Janowska-Sidun
 • Izabela Okrągła
 • Teresa Radziwońska
 • Małgorzata Turska
 • Bożena Rodzianko • Czudzinowicz Katarzyna - kierownik
 • Dmytruk Iwona
 • Modzelewska Marta
 • Puchalska - Wisko Monika
 • Murawska Agata
 • Eliza Simonik
 • Małgorzata Sawicka


 • Fiodorow Krystyna
 • Franciszkowicz Iwona


 • Maciej Dąbrowski
 • Barbara MilewskaDziałalność kliniczna

Klinika, jako jedyna w makroregionie, wykonuje operacje:

pomostowania naczyń wieńcowych (by-passy)

chirurgiczne leczenie wad wrodzonych i nabytych serca (głównie wad zastawkowych, wszczepienie sztucznych protez zastawek

wszczepienie biologicznych protez zastawek, a szczególnie bezstentowych zastawek aortalnych

plastyka zastawki mitralnej i aortalnej z minitorakotomii

Klinika jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się w leczeniu powikłań zawału serca ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznej rekonstrukcji lewej komory

operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku

operacje przezcewnikowego wszczepiania zastawki aortalnej TAVI z dostępu przez tętnicę udową lub koniuszek serca

ablacja migotania przedsionków.

W klinice wykonuje się pełną diagnostykę echokardiograficzną wad serca we własnej pracowni.Działalność dydaktyczna

kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego , oraz dla studentów Wydziału Lekarskiego - grupa anglojęzyczna UMB.

kursy podyplomowe doskonalące do specjalizacji dla kardiologów, kardiochirurgów oraz anestezjologów.Tematyka naukowo-badawcza

Ocena bezpośrednia i odległa wyników chirurgicznego leczenia ostrych i przewlekłych powikłań zawału serca: pęknięcie serca, pęknięcie przegrody międzykomorowej, ostra niedomykalność mitralna, pozawałowy tętniak lewej komory.

Ocena nowych parametrów układu hemostazy w grupie pacjentów ze stabilną dławicą piersiową przed i po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych.

Przebudowa mięśnia przedsionków serca u chorych z migotaniem przedsionków

Zastosowanie echokardiografii kontrastowej dla poprawy jakości obrazowania u chorych w pierwszych dobach po operacjach kardiochirurgicznych leczonych w Oddziale Pooperacyjnym.

Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej - polski rejestr niedokrwiennej niedomykalności mitralnej - PIMAR.Sobkowicz B., Hirnle T., Dobrzycki S., Frank M., Sawicki : Intraoperative echocardiographic assessment of the severe isolated ostial stenosis of left main coronary artery before and after surgical patch angioplasty. Europen Jurnal of Echocardiography 2005; vol 6: 280

- Hirnle T., Sobkowicz B., Hirnle G.: Chirurgiczna rekonstrukcja pozawałowo uszkodzonej lewej komory serca. Polski Merkuriusz Lekarski , 2005,19:199-202.

- Lisowski P., Hirnle T., Adamczuk A., Lisowska A., Sobkowicz B., Nadlewski S., Górny J.: Perforacja tętniaka zatoki Valsalvy powikłana infekcyjnym zapaleniem wsierdzia – trudności diagnostyczne. Kardiologia Polska 2006; 64: 77 - 9.

- Hirnle T., Stachurski A., Gozdzik W., Pelczar M., Wachnik J., Hirnle G., Milczarska J., Kustrzycki W.: Effect of aprotynin on selected parameters of coagulation and drainage blood loss after cardiac operations in patients without coagulation disorders. Polski Merkuriusz Lekarski 2006; 20: 543 – 6.

- Hirnle T., Kordecki K., Poniatowski B., Koronkiewicz A., Juszczyk G., Oleksza P., Trzciński R., Adamczuk A., Panek B.: Leczenie hybrydowe pęknięcia luku aorty ekstraa natomicznym przeszczepieniem tętnic dogłowowych bez krążenia pozaustrojowego, z równoczesnym wszczepieniem stentgraftu łuku. Kardiologia Polska 2007; 65: 1354-57.

- Dmitruk Sobiecka I., Hirnle T., Adamczuk A., Matlak K.: Metody prowadzenia krążenia pozaustrojowego w operacjach tętniaków aorty – doświadczenia własne. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 3: 308-31.

- Koronkiewicz A., Hirnle T., Sobkowicz B., Poniatowski B., Trzciński R., Juszczyk G., Fiedorczuk K., Czaban S., Badoński M.: Ostra zakrzepica na sztucznej zastawce mitralnej u kobiety z chorobą nowotworową. Trudności leczenia przeciwzakrzepowego. Kardiologia Polska 2008; 66, 9: 977-80

- Hirnle T., Jakim P., Sobkowicz B., Galar B., Gugała K., Charkiewicz M.: Złożona wada wrodzona serca powikłana zapaleniem wsierdzia u dorosłego. Trudności diagnostyczne. Kardiologia Polska 2008; 66: 426-29.

- Trzciński R., Hirnle T., Sobkowicz B., Lewczuk A., Adamczuk A., Dmitruk I., Juszczyk G., Cydzik M., Jakubów P., Frank M., Janiszewski W.: Chirurgiczna plastyka ujść tętnic wieńcowych – doświadczenia własne. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6(2): 119-23.

- Hirnle T., Sobkowicz B., Juszczyk G., Janiszewski W., Jakubów P., Trzciński R., Hirnle G., Dmitruk I., Lewczuk A., Fiedorczuk K.: Wszczepienie protezy zaopatrzonej w zastawkę pomiędzy koniuszkiem lewej komory a aortą zstępującą jako alternatywna metoda operacji zwężenia zastawki aortalnej – opis przypadku. Kardiologia Polska 2009; 67, 7: 765-68.

- Baranowski M., Blachnio-Zabielska A., Hirnle T., Harasiuk D., Matlak K., Knapp M., Zabielski P., Górski J.: Myocardium of type 2 diabetic and obese patients is characterized by alterations in sphingolipid metabolic enzymes but not by accumulation of ceramide. Journal of Lipid Research 2010; 51: 74-80.

- Ptaszyńsk-Kopczyńska K., Sobolewska D., Korzuch M., Dobrzycki S., Sobkowicz B., Hirnle T., Musiał Włodzimierz., Kamiński K.: Pęknięcie serca u pacjentów ze świeżym zawałem mięśniz sercowego z uniesieniem odcinka ST. Znaczenie leczenia kardiochirurgicznego. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2001; 8: 262-267.

- Ptaszyńsk-Kopczyńska K., Sobolewska D., Korzuch M., Dobrzycki S., Sobkowicz B., Hirnle T., Musiał Włodzimierz., Kamiński K.: Efficacy of invasive treatment and the occurrence of cardiac rupture in acute ST-elevation myocardial infarction . Kardiologia Polska 2011; 69,8: 795-800.

- Tomaszuk-Kazberuk A., Lewczuk A., Sobkowicz B., Gościcka K., Korzuch M., Dobrzycki S., Hirnle T., Musiał W. Is kontrast echocardiography safe and useful for the assessment of left ventricular function in the perioperative period after cardiac burgery? A pilot study. Kardiologia Polska 2011;69,7:680-686. 


Copyright © 2012 - 2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku