Kliniki USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Kategorie

Klinika Kardiochirurgii 


Kierownik Kliniki:


prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle - kardiochirurg


Z- ca Kierownika Kliniki: lek. med. Krzysztof Matlak- kardiochirurg


Adres:
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

e-mail: kardiochirurgia@wp.pl

kardiochirurgia@umb.edu.pl


Sekretariat: Jolanta Grygoruk

Telefony:

Sekretariat:  tel.  (85) 746 84 64,
Faks: (85) 746 86 30

Pokój asystentów: (85) 746 83 22

Oddział: (85) 746 82 41

OIT C: (85) 746 83 44


Lekarze Kliniki Kardiochirurgii i Oddziału Intensywnej Terapii C


prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle - kardiochirurg

dr n. med. Krzysztof Matlak             - kardiochirurg 

lek. med. Marek Frank                     - kardiochirurg

lek. med.  Anna Lejko                      -  kardiochirurg

lek. med.  Robert Trzciński               -  kardiochirurg

dr n. med.  Adrian Stankiewicz         -  w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii

lek. med. Maciej Mitrosz                   -  w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii

lek. med. Arkadiusz Niedźwiecki       -  w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii                


dr n. med. Janina Lewkowicz            -  specjalizacja - choroby wewnętrzne                      


dr n. med. Grzegorz Juszczyk           -  anestezjolog

dr n. med. Piotr Jakubów                  -  anestezjolog

dr n. med. Mirosław Dubowski           -  anestezjolog

lek. med. Mariusz Cydzik                   -  anestezjolog

lek. med. Przemysław Jasiewicz        -  anestezjolog


lek. med. Adam Sewastianowicz        -  w trakcie specjalizacji z anestezjologii          

 


Rehabilitant - Maciej Dąbrowski
Rejetratorka mgr Barbara Milewska

                                    

Pielęgniarki - Klinika Kardiochirurgii:

mgr Tomaszewska Elżbieta - pielęgniarka oddziałowa, specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne;

mgr Popławska Elżbieta - zastępca pielęgniarki oddziałowej;

Borkułak Beata;

Chilmon Anna;

mgr Ciereszko Mirosława – specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne;

Drozdowska Małgorzata – specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne;

mgr Jaroszewicz Jolanta;

mgr Komarnicka Katarzyna

Koptewicz Krystyna;

mgr Korzeniecka Monika;

mgr Kossakowska Justyna;

Kozłowska Halina – specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze;

Kruszewska Justyna – specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne;

Łebkowska Iwona – specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne;

mgr Murawska Izabela;

Muśko Dorota – specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne;

mgr Sac Anna;

Stypułkowska Anna – specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne;

Tarasiuk Anna -  specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne;

Pielęgniarki - Oddział Intensywnej Terapii C:

mgr Zielińska Beata - pielęgniarka oddziałowa, specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

Bagińska Ewa - zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

Ausztol Barbara;

mgr Awdziej Wioleta Marzena;

mgr Białous Anna;

Dudar Ewa;

mgr Falkowski Rafał;

Fiedoruk Iwona;

mgr Gawkowska Ewa;

Karpowicz Magda;

Kleszczewska Edyta;

mgr Mielech Agnieszka;

Minkiewicz Ewelina;

mgr Mnich Edyta;

mgr Pacewicz Marzena;

Piórkowska Diana;

mgr Polech Eugenia;

mgr Roszkowska Kamila;

mgr Socha Michał;

mgr Sołtan Julia;

Wiszniewska Krystyna;

mgr Żyłkiewicz Małgorzata, specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia;

Blok operacyjny - pielęgniarki anestezjologiczne:

mgr Bagrowska Ewa

mgr Baranowska Katarzyna – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

Konończuk Joanna – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

mgr Mioduszewska Anna

Motowicka Małgorzata – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

Mgr Ostrowska Monika – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia

Waszczeniuk Małgorzata

Blok operacyjny - pielęgniarki operacyjne:

mgr Falkowska Paulina - pielęgniarka oddziałowa

mgr  Krętowska-Sciepuk Agnieszka - zastępca pielęgniarki oddziałowej

Anchimowicz Anna – specjalizacja pielęgniarstwo operacyjne

mgr Chomko Justyna

Dziermańska Barbara

mgr Janowska-Sidun Katarzyna – specjalizacja pielęgniarstwo operacyjne

mgr Moniuszko Ewelina

Okrągła Izabela

mgr Radziwońska Teresa

mgr.Rodzianko Bożena

Turska Małgorzata

Wartechowska Joanna

Blok operacyjny – perfuzjonistki :

mgr Czudzinowicz Katarzyna – kierownik

mgr inż. Dmitruk  Iwona

inż. Modzelewska Marta

Murawska Agata

Puchalska – Wisko Monika

Sawicka Małgorzata

Simonik Eliza

Sterylizacja:

Fiodorow Krystyna

Franciszkowicz IwonaDziałalność kliniczna

Klinika, jako jedyna w makroregionie, wykonuje operacje:

pomostowania naczyń wieńcowych (by-passy) w tym zabiegi z minidostępu (MIDCAB);

chirurgiczne leczenie wad wrodzonych i nabytych serca (głównie wad zastawkowych, wszczepienie sztucznych protez zastawek, wszczepienie biologicznych protez zastawek, a szczególnie bezstentowych zastawek aortalnych

plastyka zastawki mitralnej i aortalnej z minitorakotomii

klinika jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się w leczeniu powikłań zawału serca ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznej rekonstrukcji lewej komory

operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku

operacje przezcewnikowego wszczepiania zastawki aortalnej TAVI z dostępu przez tętnicę udową lub  koniuszek serca

ablacja migotania przedsionków

w klinice wykonuje się pełną diagnostykę echokardiograficzną wad serca we własnej pracowni.Działalność dydaktyczna


kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego , oraz  studentów  Wydziału Lekarskiego – grupa anglojęzyczna UMB.

kursy podyplomowe doskonalące do specjalizacji dla kardiologów, kardiochirurgów oraz anestezjologów.Tematyka naukowo-badawcza

Ocena bezpośrednia i odległa wyników chirurgicznego leczenia ostrych i przewlekłych powikłań zawału serca: pęknięcie serca, pęknięcie przegrody międzykomorowej, ostra niedomykalność mitralna, pozawałowy tętniak lewej komory.

Ocena nowych parametrów układu hemostazy w grupie pacjentów ze stabilną dławicą piersiową przed i po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych.

Przebudowa mięśnia przedsionków serca u chorych z migotaniem przedsionków

Zastosowanie echokardiografii kontrastowej dla poprawy jakości obrazowania u chorych w pierwszych dobach po operacjach kardiochirurgicznych leczonych w Oddziale Pooperacyjnym.

Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej - polski rejestr niedokrwiennej niedomykalności mitralnej - PIMAR.

Ocena patomechanizmu odpowiedzialnego za trombocytopenię po przezcewnikowej implantacji zastawek aortalnych(TAVI).

 Najważniejsze publikacje:

 • Sobkowicz B., Hirnle T., Dobrzycki S., Frank M., Sawicki : Intraoperative echocardiographic assessment of the severe isolated ostial stenosis of left main coronary artery before and after surgical patch angioplasty. Europen Jurnal of Echocardiography 2005; vol 6: 280.
 • Hirnle T., Sobkowicz B., Hirnle G.: Chirurgiczna rekonstrukcja pozawałowo uszkodzonej lewej komory serca. Polski Merkuriusz Lekarski , 2005,19:199-202.
 • Lisowski P., Hirnle T., Adamczuk A., Lisowska A., Sobkowicz B., Nadlewski S., Górny J.: Perforacja tętniaka zatoki Valsalvy powikłana infekcyjnym zapaleniem wsierdzia – trudności diagnostyczne. Kardiologia Polska 2006; 64: 77 - 9.
 • Hirnle T., Stachurski A., Gozdzik W., Pelczar M., Wachnik J., Hirnle G., Milczarska J., Kustrzycki W.: Effect of aprotynin on selected parameters of coagulation and drainage blood loss after  cardiac operations in patients without coagulation  disorders. Polski Merkuriusz Lekarski 2006; 20: 543 – 6.
 • Hirnle T., Kordecki K., Poniatowski B., Koronkiewicz A., Juszczyk G., Oleksza P., Trzciński R., Adamczuk A., Panek B.: Leczenie hybrydowe pęknięcia luku aorty ekstraa natomicznym przeszczepieniem tętnic dogłowowych bez krążenia pozaustrojowego, z równoczesnym wszczepieniem stentgraftu łuku. Kardiologia Polska 2007; 65: 1354-57.
 • Dmitruk Sobiecka I., Hirnle T., Adamczuk A., Matlak K.: Metody prowadzenia krążenia pozaustrojowego w operacjach tętniaków aorty – doświadczenia własne. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 3: 308-31.
 • Koronkiewicz A., Hirnle T., Sobkowicz B., Poniatowski B., Trzciński R., Juszczyk G.,  Fiedorczuk K., Czaban S., Badoński M.: Ostra zakrzepica na sztucznej zastawce mitralnej u kobiety z chorobą nowotworową. Trudności leczenia przeciwzakrzepowego. Kardiologia Polska 2008; 66, 9: 977-80.
 • Hirnle T., Jakim P., Sobkowicz B., Galar B., Gugała K., Charkiewicz M.: Złożona wada wrodzona serca powikłana zapaleniem wsierdzia u dorosłego. Trudności diagnostyczne. Kardiologia Polska 2008;  66: 426-29.
 • Trzciński R., Hirnle T., Sobkowicz B., Lewczuk A., Adamczuk A., Dmitruk I., Juszczyk G., Cydzik M., Jakubów P., Frank M., Janiszewski W.: Chirurgiczna plastyka ujść tętnic wieńcowych – doświadczenia własne. Kardiochirurgia  i Torakochirurgia Polska 2009; 6(2): 119-23.
 • Hirnle T., Sobkowicz B., Juszczyk G., Janiszewski W., Jakubów P., Trzciński R., Hirnle G., Dmitruk I., Lewczuk A., Fiedorczuk K.: Wszczepienie protezy zaopatrzonej w zastawkę pomiędzy koniuszkiem lewej komory a aortą zstępującą jako alternatywna metoda operacji zwężenia zastawki aortalnej – opis przypadku. Kardiologia Polska 2009; 67, 7: 765-68.
 • Baranowski M., Blachnio-Zabielska A., Hirnle T., Harasiuk D., Matlak K., Knapp M., Zabielski P., Górski J.: Myocardium of type 2 diabetic and obese patients is characterized by alterations in sphingolipid metabolic enzymes but not by accumulation of ceramide. Journal of Lipid Research 2010;  51: 74-80.
 • Ptaszyńsk-Kopczyńska K., Sobolewska D., Korzuch M., Dobrzycki S., Sobkowicz   B., Hirnle T., Musiał Włodzimierz., Kamiński K.: Pęknięcie serca u pacjentów ze świeżym zawałem mięśniz sercowego z uniesieniem odcinka ST. Znaczenie leczenia kardiochirurgicznego. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2011; 8: 262-267.
 • Ptaszyńsk-Kopczyńska K., Sobolewska D., Korzuch M., Dobrzycki S., Sobkowicz B., Hirnle T., Musiał Włodzimierz., Kamiński K.: Efficacy  of invasive treatment  and the  occurrence of cardiac rupture in acute ST-elevation  myocardial infarction . Kardiologia Polska 2011; 69,8: 795-800.
 • Tomaszuk-Kazberuk A., Lewczuk A., Sobkowicz B., Gościcka K., Korzuch M., Dobrzycki S., Hirnle T., Musiał W. Is kontrast echocardiography safe and useful for the assessment of left ventricular function in the perioperative period after cardiac burgery? A pilot study. Kardiologia Polska 2011;69,7:680-686.
 • Tomaszuk-Kazberuk A., Sobkowicz B., Małyszko J., Małyszko J., Hirnle T.,    Dobrzycki S., Myśliwiec M., Musiał W.: Real-time myocardial contrast echocardiography as a useful tool to select candidates for coronary revascularization among patients with end-stage renal disease - a 3-year follow-up - study. Advances in Medical Sciences 2011; 56, 2:  207-214.
 • Hirnle T.: Can BNP may affect eligibility for coronary artery bypas grafting? Kardiol Pol. 2011;69(11):1128. Polish. No abstract available.
 • Baranowska K., Juszczyk G., Dmitruk  I., Knapp M., Tycińska A., Jakubów P., Adamczuk A., Stankiewicz  A., Hirnle T.: Risk factors of neurological complications in cardiac surgery. Kardiol Pol. 2012;70(8):811-8.
 • Błachnio-Zabielska AU., Baranowski M., Hirnle T., Zabielski P., Lewczuk A., Dmitruk I., Górski J.: Increased bioactive lipids content in human subcutaneous and epicardial fat tissue correlates with insulin resistance.  Lipids 2012 Oct 10. 2012 Dec;47(12):1131-41.
 • Niedźwiedzki A., Stankiewicz A., Kowalewski R., Woźniak A., Dmitruk I., Matlak K., Sochoń K., Dubowski M., Gacko M., Hirnle T.: Hybrydowe leczenie rozwarstwienia aorty typu A wg Stanford z wykorzystaniem systemu  EVITA OPEN PLUS – opis przypadku. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2012; 9: 471-473.
 • Hirnle T., Juszczyk G., Tycińska A., Stankiewicz A., Żak G., Lewczuk A., Hirnle G.,  Dmitruk I., Baranowska K., Piszcz J.: Thrombocytopenia and perioperative complications after stentless Freedom Solo valve implantation. Kardiologia Polska 2013; 71, 4: 334-340.
 • Sochon K., Sobkowicz B., Lewczuk A., Tycinska A., Juszczyk G., Sawicki R., Matlak K., Hirnle T.: Effect of on-pump versus off-pump coronary bypass surgery on cardiac function assessed by intraoperative transesophageal echocardiography. Advances in Medical Sciences 2013; 58, 1:
 • Hirnle T., Dobrzycki S., Frank M., Sobkowicz B., Mitrosz M.: Transcatheter valve- in-valve implantation in mitral valve bioprosthesis. Kardiol Pol. 2013;71(6):661.
 • Zalewska-Adamiec M.,  Bachórzewska-Gajewska H.,  Kralisz P.,  Nowak K., Hirnle T. Dobrzycki S.: Prognosis in patients with left main coronary artery disease managed surgically, percutaneously or medically: a long-term follow-up. Kardiologia Polska 2013; 71, 8, s. 787-795.

Copyright © 2012 - 2016 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku