Kliniki i Oddziały USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny

Ordynator: dr n. med. Ewa Róża Wasilewska- specjalista pediatrii i chorób zakaźnych

Email: ewa.roza@gmail.com


Z- ca ordynatora: lek. med. Teresa Cierebiej - specjalista pediatrii i neonatologii


Adres:
ul. Żurawia 14
Białystok

Sekretariat:

Telefony: (85) 7409499

Faks: (85)

e-mail: 


 

Dr n. med. Anna Romanowska,  specjalista pediatrii

Lek. med. Katarzyna Krawczuk, specjalista pediatrii

Lek. med. Grażyna Rudzińska, pediatra, specjalista chorób zakaźnych

Lek. med. Małgorzata Targońska, specjalista pediatrii


Oddziałowa: Janina Szerakowska- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego  

 

Danuta Górska- starsza pielęgniarka

Elżbieta Grądzka- starsza pielęgniarka

Grażyna Konopko- starsza pielęgniarka

Barbara Kotuk – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Wioleta Kotuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Barbara Maksimuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Irena Maksymiuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Anna Markiewicz- starsza pielęgniarka

Lila Nikitiuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Anna Sadowska- licencjat pielęgniarstwa

Bogumiła Struk- licencjat pielęgniarstwa

Jolanta Szerakowska- starsza pielęgniarka

Halina Tofiluk-Nos- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniartwa

Ewa Zybko- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa


Grażyna Ajvazi,

Lucyna Czyżewska

Joanna Dakowicz

Celina Dudkiewicz
Barbara Matyśkiewicz

 

Przemysław Chilimończuk
Działalność lecznicza

Leczenie dzieci od 2 miesiąca życia do 18 lat chorych na zakażenia uogólnione  i infekcje zlokalizowane w układzie nerwowym (neuroinfekcje), układzie pokarmowym, wątrobie, układzie moczowym, układzie oddechowym i skórze.

Profil leczonych chorób obejmuje schorzenia zakaźne, odzwierzęce i pasożytnicze.

Copyright © 2012 - 2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku