Kliniki i Oddziały USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny

Ordynator: dr n. med. Ewa Róża Wasilewska- specjalista pediatrii i chorób zakaźnych

Email: ewa.roza@gmail.com


Z- ca ordynatora: lek. med. Teresa Cierebiej - specjalista pediatrii i neonatologii


Adres:
ul. Żurawia 14
Białystok

Sekretariat:

Telefony: (85) 7409499

Faks: (85)

e-mail: 


 Dr n. med. Ewa Róża Wasilewska

lek. med. Teresa Cierebiej

lek. med. Małgorzata Targońska, starszy asystent

lek. med. Grażyna Rudzińska, starszy asystent

lek. med. Katarzyna Krawczuk, starszy asystent

dr n. med. Anna Romanowska - starszy asystent

Janina Szerakowska - pielęgniarka oddziałowa

Lila Nikitiuk- zastępca pielęgniarki oddziałowej

Ewa Drągowska

Danuta Górska- starsza pielęgniarka

Elżbieta Grądzka- starsza pielęgniarka

Grażyna Konopko- starsza pielęgniarka

Barbara Kotuk – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Wioleta Kotuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Barbara Maksymiuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Irena Maksymiuk- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Elżbieta Marchela

Anna Markiewicz- starsza pielęgniarka

Anna Sadowska- licencjat pielęgniarstwa

Jolanta Szerakowska

Bogumiła Struk- licencjat pielęgniarstwa

Halina Tofiluk-Nos- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniartwa

Ewa Zybko- specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat pielęgniarstwa

Grażyna Ajvazi,

Lucyna Czyżewska

Joanna Dakowicz

Celina Dudkiewicz

Jolanta Małecka

Przemysław Chilimończyk
Działalność lecznicza

Leczenie dzieci od 2 miesiąca życia do 18 lat chorych na zakażenia uogólnione  i infekcje zlokalizowane w układzie nerwowym (neuroinfekcje), układzie pokarmowym, wątrobie, układzie moczowym, układzie oddechowym i skórze.

Profil leczonych chorób obejmuje schorzenia zakaźne, odzwierzęce i pasożytnicze.

Copyright © 2012 - 2015 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku