Poradnie USK w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 15A

Poradnia Kardiologiczna


  


Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku
                         ul. Waszyngtona 15 A                             
Poradnia Kardiologiczna -pok. 2005, 2007, 2008, 2010, I piętro 
tel. 85 831 85 67

Ramowy

harmonogram pracy

poradni w 2014r.  

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8 00-15 00

8 00-18 00

8 00-15 00

8 00-15 00

8 00-15 00


Lekarze przyjmujący w poradni:

prof. dr hab. n. med. Bożena Teresa Sobkowicz
dr hab. n. med. Karol Kamiński
dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
dr n. med. Czesław Bogusłowicz
dr n. med. Małgorzata Knapp
dr n. med. Anna Lisowska
dr n. med. Bogusław Poniatowski
dr n. med. Jolanta Prokop
dr n. med. Robert Sawicki - Poradnia Zaburzeń Rytmu
dr n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
lek. med. Małgorzata Adamczyk
lek. med. Małgorzata Baranicz
lek. med. Marta Grabowska
lek. med. Małgorzata Jasiewicz
lek. med. Agnieszka Krajewska
lek. med. Anna Szpakowicz
lek. med. Małgorzata Chlabicz - Poradnia Zaburzeń Rytmu
lek. med. Ewa Uścińska - Poradnia Zaburzeń Rytmu
lek. med. Marcin Witkowski - Poradnia Zaburzeń Rytmu

Pielęgniarka:
mgr Małgorzata Żmiejko
Elżbieta Pawłuszewicz

Technicy medyczni:
Anna Jakubowska
Anna Południewska
Maria Sliżewska

Uwaga: Badania EKG  wykonywane są w pokoju 2017 i 2007
Badania metodą HOLTERA RR

pok. 2007, I piętro

tel. 85 74 68 569


7 30-9 30

7 30-9 30

7 30-9 30

7 30-9 30

7 30-9 30

                             Testy wysiłkowe - Klinika Kardiologii USK - IV piętro                                 

Rejestracja: godz. od  7 30 do 9 30  pok. 2007,

I piętro, tel. 85 74 68 569 w godz. od 9 30 do 14 00,

Klinika Kardiologii - IV piętro USK, tel. 85 74 68 410


Copyright © 2012 - 2016 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku