Zamówienia publiczne

Przetargi ogłoszone


Dzień wolny 08.01.2018r.

Informujemy, że 08.01.2018r. (poniedziałek)  jest dniem wolnym od pracy.

                                        W związku z tym Administracja USK w tym dniu bedzie nieczynna.

 

 

PRZETARGI 2016r.

 

 

Zapytanie dotyczące inwestycji pt. „Dostawa systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z dostosowaniem szpitalnego systemu informatycznego oraz  pracami budowlano – montażowymi w tym włączenie Apteki USKwB do systemu poczty pneumatycznej”

2016-10-06

pismo przewodnie

Program Funkcjonalno Użytkowy

dokumentacja/projekty poczty pneumatycznej


Zapytanie ofertowe na na przegląd techniczny i konserwację sprzętu przeciwpożarowego

2016-10-11

treść zapytania ofertowego

 

Przetarg nieograniczony na dostawę videopleuroskopu i narzędzi operacyjnych

2016-10-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania 2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych

2016-10-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę cyfrowego angiografu

2016-10-20

treść ogłoszenia

SIWZ

załącznik nr 6

zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania

informacja o poprawieniu oczywistych omyłek

treść ogłoszenia - opublikowane

informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe na wykonie okrespowych badań ochrony przeciwporażeniowej

2016-10-21

treść ogłoszenia

załącznik nr 1

 

Zapytanie ofertowe na wykonie badan okresowych i oceny stanu izolacji

2016-10-21

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i materiałów wszczepialnych

2016-10-26

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

modyfikacja SIWZ - UWAGA: zmiana miejsca składania ofert!!!

informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie ofertowe na oznakowanie budynków USK w Białymstoku

2016-10-27

treść ogłoszenia

zapytania oraz modyfikacja ogłoszenia

Zapytanie ofertowe, poprawione na dzień 02.11.2016r

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych i produktów leczniczych

2016-10-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: usługa odbioru, wywozu (transport), zważenie, załadunek i rozładunek odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych z USK w Białymstoku przy ul. M.Skłodowskiej - Curie 24a i Warszawskiej 18, do spalarni odpadów przy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na okres 12 miesięcy

2016-11-04

treść wyceny

 

Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych, wykonywanych na rzecz USK w Białymstoku, na okres 12 miesięcy

2016-11-04

treść wyceny

załącznik nr 9

 

Przetarg nieograniczony na dostawę hemostatyków

2016-11-08

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania

sprostowanie zapytania

nformacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów dezynfekcyjnych do Pracowni Endoskopii Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 25/SZ/2016)

2016-11-10

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftu zbudowanego na bazie drutu stalowego do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku (nr sprawy 27/SZ/2016)

2016-11-10

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów do dezynfekcji (nr sprawy 28/SZ/2017)

2016-11-18

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych, wykonywanych na rzecz USK w Białymstoku, na okres 12 miesięcy

2016-11-21

treść wyceny

załącznik nr 9

załącznik nr 10

Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych

2016-11-23

treść wyceny

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telewizji kablowej płatnej

2016-11-29

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów (2 pakiety 1-an.hematologiczny oraz 2- an. do oznaczania prokalcytoniny, ospy wietrznej i mononukleozy) do ZDL USK Białystok ul. Żurawia 14.
2016-12-01

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 4 pakietach do USK Białystok ul. Żurawia 14.
2016-12-05

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w ramach programu lekowego

2016-12-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Badań Naczyniowych Zakładu Radiologii (nr sprawy 31/SZ/2016)

2016-12-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i dzierżawę aparatu do badań z zakresu alergologii i chorób autoimmunologicznych do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej USK na okres 24 miesięcy.

2016-12-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych do Kliniki Okulistyki USK w Białymstoku (nr sprawy 28/SZ/2016)

2016-12-16

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych i mikroklipsów naczyniowych

2016-12-19

treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana terminu 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych

2016-12-21

treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania
odpowiedź na odwołanie

zmiana SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi

2016-12-22

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania2

informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę licencji

2016-12-22

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

2016-12-22

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

PRZETARGI 2017r.

 

Przetarg nieograniczony na dostawę wszczepów i elementów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej USK w Białymstoku (nr sprawy 26/SZ/2016)

2017-01-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie Badania Technicznego Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego w Budynku Głównym Szpitala oraz w Bloku Diagnostyczno – Laboratoryjnym "M" ul. M.C Skłodowskiej 24A
2017-01-17

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin

(nr sprawy 4/2017)

2017-02-01

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie ofertowe dotyczące czyszczenia zbiorników pralniczych

2017-02-02

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratów do hemodializ

2017-02-07

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie ofertowe na stałą konserwacje agregatów prądotwórczych

2017-02-13

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i roztworów obsługowych oraz zakup oprogramowania do oceny skriningowych badań prenatalnych do ZDB USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a.

2017-02-15

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 3/2017)

2017-02-15

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do operacji metodami klasycznymi i wewnątrznaczyniowymi w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku (nr sprawy 03/SZ/2017)

2017-02-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

omyłka pisarska
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 4 miesięcy

(nr sprawy 5/2017)

2017-02-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych do Kliniki Neurochirurgii USK w Białymstoku ( nr sprawy 07/SZ/2017)

2017-02-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 8/2017)

2017-03-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Angiografii RTG w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 09/SZ/2017)

2017-03-08

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do chirurgii serca

(nr sprawy 9/2017)

2017-03-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania i modyfikacja SIWZ

modyfikacja 2 SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do diagnostyki boreliozy metodą WESTERN BLOT oraz dostawę materiałów zużywalnych do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

2017-03-21

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów wykorzystywanych w ramach podstawowej chirurgii okulistycznej w Klinice Okulistyki (nr sprawy 35/SZ/2016)

2017-03-21

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz  z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku

(nr sprawy 17/2017)

2017-03-21

treść ogłoszenia

SIWZ

PFU - Załącznik nr 6

modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania

zmiana terminu

SIWZ po zmianach

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

zapytania 2

zmiana terminu 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

prośba o udzielenie informacji

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług transprtu sanitarnego pacjentów i materiałów medycznych oraz usług transportu dostawczego w USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a (nr sprawy 34/SZ/16).

2017-03-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu endoskopowego j.u. do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK  w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a (nrsprawy 04/SZ/2017).

2017-03-23

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania 2
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę zastawek TAVI i stentgraftów na okres 2 miesięcy

(nr sprawy 18/2017)

2017-03-28

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 11/2017)

2017-04-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

treść ogłoszenia - opublikowane

zapytania

modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
treść ogłoszenia 2 - opublikowane

informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert- sprostowanie

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych.

(nr sprawy 06/SZ/2017)

2017-04-08

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu niezbędnych do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej  (nr sprawy 01/SZ/2017)

2017-04-13

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę druków i ksiąg rejestrowych na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 6/2017)

2017-04-19

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ
zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku - ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy

(nr sprawy 23/2017)

2017-04-21

treść ogłoszenia

 

Zapytanie o cenę na dostawę odczynników materiałów biurowych  (nr sprawy 7/2017)

2017-04-24

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę gazików do dezynfekcji skóry

(nr sprawy 24/2017)

2017-04-26

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
zapytania2

informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie o cenę na dostawę środków czystościowych (nr sprawy 19/2017)

2017-04-28

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i produktów leczniczych

(nr sprawy 22/2017)

2017-05-04

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ - Pakiet 2

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę procesorów dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku.

(nr sprawy 14/SZ/2017)

2017-05-11

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 8 pakietach do USK Białystok ul. Żurawia 14.

(nr sprawy17/SZ/17).

2016-05-19

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków na terapię w programie lekowym bezinterferonowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

(nr sprawy 26/2017)

2017-05-19

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku w okresie do 31.10.2017r
(nr sprawy 16/SZ/2017)

2017-05-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego
(nr sprawy 14/2017)

2017-05-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu

zmiana ogłoszenia

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
(nr sprawy 28/2017)

2017-05-31

treść ogłoszenia

SIWZ

załączniki
zapytania 1

zapytania 2
zmieniony załącznik nr 1

zmieniony załącznik nr 2

zmieniony załącznik nr 3

zmieniony załącznik nr 5

zmieniony załącznik nr 6

zmieniony załącznik nr 8

plany pięter

strefy pożarowe

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę wideoduodenoskopu z insuflatorem dwutlenku węgla
(nr sprawy 21/2017)

2017-05-31

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług transportowych pacjentów dializowanych w Ośrodku Dializ USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 11/SZ/2017).

2017-06-01

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych
(nr sprawy 13/2017)

2017-06-01

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

zmiana ogłoszenia

modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych
(nr sprawy 20/2017)

2017-06-02

treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz cenowy
zapytania

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

sprostowanie i zmiana terminu sładania ofert
informacja dotyczą pakietu nr 1

zmiana ogłoszenia 2

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę isprzętu medycznego do leczenia raka płuca

(nr sprawy 27/2017)

2017-06-02

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków

(nr sprawy 32/2017)

2017-06-09

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 02/SZ/2017)

2017-06-14

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
nformacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku
(nr sprawy 12/SZ/2017)

2017-06-21

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
przedłużenie terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leku Sofosbuvir+Ledipasvir

(nr sprawy 30/2017)

2017-06-30

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania 2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów

(nr sprawy 10/2017)

2017-07-03

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 25/2017)

2017-07-07

treść ogłoszenia (07.07.2017r.)

SIWZ (07.07.2017r.)

zmiana terminu składania ofert (08.08.2017r.)

modyfikacja SIWZ (09.08.2017r.)

zapytania (09.08.2017r)

modyfikacja SIWZ 2 (09.08/.2017r.)

zmiana ogłoszenia (10.08.2017r)

zapytania 2 (11.08.2017r.)

modyfikacja SIWZ 3 (11.08.2017r.)

zmiana terminu składania ofert 2 (17.08.2017r.)
zapytania i wyjaśnienia SIWZ (18.08.2017r.)

zmiana ogłoszenia 2 (21.08.2017r.)
informacja z otwarcia ofert  (25.08.2017r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leku Ruxolitinibum

(nr sprawy 37/2017)

2017-07-17

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę energii

nej do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 29/2017)

2017-07-21

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki do SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zapytania

zmiana ogłoszenia

zapytania 2
nformacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 36/2017)

2017-07-26

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do metod ELISA , dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej. podłoz do posiewów w kierunku Mycobacterium spp., róznicowania szczepów wraz z lekoopornoscią prątków, zestawów do wykrywania GDH /Toksyny do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 19/SZ/2017)

2017-07-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

(nr sprawy 38/2017)

2017-07-28

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki do SIWZ

 

Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 4 m-cy

(nr sprawy 34/2017)

2017-07-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2
zapytania

modyfikacja SIWZ- Nowy Załącznik nr 1.1

modyfikacja SIWZ- Nowy Załącznik nr 2

zmiana terminu składania ofert 3

zmiana ogłoszenia 3

zmiana terminu składania ofert 4

zmiana ogłoszenia 4

modyfikacja SWIZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Angiografii RTG w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a na okres 6 miesięcy.

  (nr sprawy 20/SZ/2017)

2017-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca

(nr sprawy 39/2017)

2017-07-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i leków recepturowych

(nr sprawy 40/2017)

2017-08-01

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

(nr sprawy 41/2017)

2017-08-18

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki do SIWZ

zapytania

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania 2

zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 33/2017)

2017-08-22

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentów do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 25/SZ/2017)

2017-08-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy
(nr sprawy 44/2017)

2017-08-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert 2

zmiana ogłoszenia 2
zapytania oraz modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  stymulatorów, kardiowerterów i elektrod do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 26/SZ/2017)

2017-08-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 48/2017)

2017-09-06

treść ogłoszenia

SIWZ

uzasadnienie 100% ceny

załaczniki do SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i wyrobów medycznych

(nr sprawy 49/2017)

2017-09-07

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

sprostowanie i zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia cz. 2
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 43/2017)

2017-09-08

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 51/2017)

2017-09-11

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 54/2017)

2017-09-15

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 55/2017)

2017-09-15

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wszczepialnych do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 52/2017)

2017-09-19

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  implantów do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 27/SZ/2017)

2017-09-19

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

Uwaga zmiana adresu e-mail na zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl

 

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych

(nr sprawy 56/2017)

2017-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

sprostowanie i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę  odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku
(nr sprawy 28/SZ/2017)

2017-09-25

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert

nformacja z otwarcia ofert

nformacja z otwarcia ofert -sprostowanie

Uwaga zmiana adresu e-mail na zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 58/2017)

2017-09-26

treść ogłoszenia (26.09.2017r.)

SIWZ (26.09.2017r.)

modyfikacja SIWZ (06.10.2017r)

zapytania oraz zmiana terminu składania ofert (06.10.2017r)

modyfikacja SIWZ (09.10.2017r)

zmiana ogłoszenia (10.10.2017r)

sprostowanie treści zapytań (12.10.2017r)

informacja z otwarcia ofert (16.10.2017r)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii USK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej- Curie 24a oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku przy ul. Żurawia 14  USK w Białymstoku
(nr sprawy 23/SZ/2017)

2017-09-28

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej, analizatora do badań koagulologicznych  , dostawa odczynników do dzierzawionej paltformy imunochemiczno-biochemicznej oraz dostawa materiałów zuzywalnych do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 21/SZ/2017)

2017-10-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz  z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku

(nr sprawy 57/2017)

2017-10-04

treść ogłoszenia

SIWZ

PFU

modyfikacja SIWZ

informacja o wpłynięciu odwołania 1

informacja o wpłynięciu odwołania 2

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

rzuty pomieszczeń autocad

zapytania

zmiana terminu składania ofet 2

zmiana ogłoszenia 2

zmiana terminu składania ofet 3

modyfikacja SIWZ
zmiana terminu składania ofet 4
zmiana ogłoszenia 4
zapytania 2

informacja o omyłce

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do OIT na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 61/2017)

2017-10-05

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zapytania

załącznik do zapytań

informacja z otwarcia ofert


 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych

(nr sprawy 63/2017)

2017-10-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

(nr sprawy 64/2017)

2017-10-06

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki do SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych w ramach wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych

(nr sprawy 60/2017)

2017-10-09

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr sprawy 62/2017)

2017-10-10

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zapytania

zmiana ogłoszenia

Sprostowanie, zmiana terminu składania ofert (27.10.2017r)

zmiana ogłoszenia (30.10.2017r)

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 59/2017)

2017-10-11

treść ogłoszenia

SIWZ

Sprostowanie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia

zapytania

zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu - Program Leczenia Niepłodności

(nr sprawy 50/2017)

2017-10-12

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki: nr 1 i nr 1.1-1.8 do SIWZ

Sprostowanie treści SIWZ
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert (20.10.2017r)

Załaczniki nr 1.1-1.8 do SIWZ poprawiony (20.10.2017r)
Sprostowanie (23.10.2017r)

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do kontrapulsacji i systemu elektrofizjologicznego

(nr sprawy 65/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

Zapytania cz. 2

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu USG z kolorowym dopplerem

(nr sprawy 67/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert

Załącznik 1.1 z dn. 20.10.2017r.

Sprostowanie

zmiana ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia 2

Zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii

(nr sprawy 69/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 


Przetarg nieograniczony na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 71/2017)

2017-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

zmiana ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert 2

zapytania

zmiana ogłoszenia2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 73/2017)

2017-10-16

treść ogłoszenia

SIWZ

treść ogłoszenia - opublikowana

SIWZ aktualne i uzupełnione na dzień 18.10.2017r.

zmiana terminu składania ofert

zapytania

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę bronchoskopów, aparatu USG i cytometru przepływowego (nr sprawy 70/2017)

2017-10-18

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

Zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 2

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę nożyczek witrektomijnych (nr sprawy 72/2017)

2017-10-18

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania 

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków na okres 18 miesięcy

(nr sprawy 55/2017)

2017-10-19

treść ogłoszenia

SIWZ

Zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 75/2017)

2017-10-19

treść ogłoszenia (19.10.2017r.)

SIWZ (19.10.2017r.)

zapytania i zmiana terminu składania ofert (25.10.2017r.)

zmiana ogłoszenia (25.10.2017r.)

informacja z otwarcia ofert (30.10.2017r.)

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ

(nr sprawy 29/SZ/2017)

2017-10-20

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania 1

zapytania 2 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia 2

modyfikacja SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 42/2017)

2017-10-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów

(nr sprawy 66/2017)

2017-10-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ

zapytania oraz zmiana terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Kardiologii

(nr sprawy 74/2017)

2017-10-24

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania 1

zapytania 2

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i mat.zuzywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul.Żurawia14 okres 24 miesięcy.

(nr sprawy 30/SZ/2017)

2017-10-26

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

Zapytania i  druga zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 45/2017)

2017-10-31

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zapytania

informacja z otwarcia ofert

sprostowanie informacji z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej dla aparatów PrismaFlex

(nr sprawy 76/2017)

2017-11-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy

(nr sprawy 77/2017)

2017-11-07

treść ogłoszenia

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

zapytania

zapytania cz. 2
zapytania cz. 3 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę wózków i stabilizatorów w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 79/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia (16.11.2017r.)

SIWZ (16.11.2017r.)

zmiana ogłoszenia (22.11.2017r.)

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert (22.11.2017r.)

wyjaśnienia SIWZ (23.11.2017r.)

informacja z otwarcia ofert (29.11.2017r.)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników,roztworów obsługowych i mat.zuż. wraz z dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania hormonów,markerównowotworowych i białek specyficznych na 12 miesięcy do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej USK w Białymstoku.

(nr sprawy 22/SZ/2017)

2017-11-17

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
opublikowana zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów zywnościowych w 4 pakietach.

(nr sprawy 33/SZ/2017)

2017-11-17

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych do Kliniki Okulistyki

(nr sprawy 78/2017)

2017-11-22

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych

(nr sprawy 80/2017)

2017-11-23

treść ogłoszenia

SIWZ

sprostowanie

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego

(nr sprawy 83/2017)

2017-11-23

treść ogłoszenia

SIWZ

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ

 

 

Przetarg nieograniczony na usługi transportu sanitarnego na rzecz USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 31/SZ/2017)

2017-11-24

treść ogłoszenia

SIWZ

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ
zmiana ogłoszenia

opublikowana zmiana ogłoszenia 

modyfikacja treści SIWZ 2
zmiana ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 84/2017)

2017-12-06

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Dostawa mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego (nr oprawy 86/2017)

2017-12-07

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Przetarg nieograniczony na remont i modernizację pomieszczeń w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej

(nr sprawy 89/2017)

2017-12-14

treść ogłoszenia

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na usługę stałego serwisu eksploatycajnego oprogramowania KS-ASW, KS-FKW, KS-ESM

2017-12-14

(nr sprawy 81/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca

(nr sprawy 90/2017)

2017-12-15

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na usługę świadczenia dostępu do systemu usług terminalowych

2017-12-15

(nr sprawy 91/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie osłon radiologicznych

2017-12-18

(nr sprawy 93/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

załaczniki 1.1 - 1.3

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi

2017-12-18

(nr sprawy 88/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zapytania

modyfikacja SIWZ

zmiana ogłoszenia 2

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia 3
informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatora do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych, analizatora do badań moczu z testami paskowymi, analizatora immunologicznego ELISA do badań w kierunku Borrelia i analizatora do OB do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia14 okres 24 miesięcy.

(nr sprawy 34/SZ/2017)

2017-12-19

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

 

Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych

2017-12-19

(nr sprawy 82/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii

2017-12-21

(nr sprawy 92/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych

2017-12-21

(nr sprawy 85/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

 

zawiadomienie o wniesieniu odwołania

 

Przetarg nieograniczony na środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych

2017-12-27

(nr sprawy 94/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego

(nr sprawy 95/2017)

2017-12-29

treść ogłoszenia

SIWZ

zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ (11.01.2018r.)

Załączniki nr 5 do SIWZ poprawiony (11.01.2018r.)

informacja z otwarcia ofert

 

PRZETARGI 2018r.


Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 1/2018)

2018-01-03

treść ogłoszenia

SIWZ

zapytania

informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Kliniki Rehabilitacji USK w Białymstoku

(nr sprawy 2/2018)

2018-01-05

treść ogłoszenia

SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratów do hemodializ

2018-01-11

(nr sprawy 32/SZ/2017)

treść ogłoszenia

SIWZ

informacja o omyłce

Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Zakładu Radiologii na okres 3 miesięcy

2018-01-11

(nr sprawy 3/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ

modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana ogłoszenia

sprostowanie treści SIWZ


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych

2018-01-16

(nr sprawy 4/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ


Przetarg nieograniczony na dostawę immunoglobuliny anty-D

2018-01-17

(nr sprawy 5/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnosciowych w 2 pakietach

2018-01-18

(nr sprawy 01/SZ/2018)

treść ogłoszenia

SIWZ 

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-18

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku