Zamówienia publiczne

Przetargi rozstrzygnięte

 

 


Dzień wolny 08.01.2018r.

Informujemy, że 08.01.2018r. (poniedziałek)  jest dniem wolnym od pracy.

W związku z tym Administracja USK w tym dniu bedzie nieczynna. 


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę stymulatorów, kardiowerterów i elektrod do Kliniki Kardiologiii

2016-08-01

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę bielizny barierowej

2016-08-02

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę utensyliów do leków recepturowych na okres 12 miesięcy

2016-08-02

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych

2016-08-03

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych

2016-08-05

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatorów do ZDH i ZDL - cz.2

2016-08-05

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych do procedur endowaskularnych o Pracowni Badań Naczyniowych Zakładu Radiologii USK w Białymstoku

2016-08-09

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii

2016-08-09

treść ogłoszenia

 

Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii (Pakiet nr 3)

2016-08-10

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej na okres 24 m-cy.

2016-08-17

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę operacyjnych wyrobów medycznych

2016-09-02

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Lamivudine

2016-09-02

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku

2016-09-07

treść ogłoszenia


Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę operacyjnych wyrobów medycznych (Pakiet nr 1)

2016-09-08

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów szewnych i instrumentariów medycznych

2016-09-14

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych (CADO,ADO) do Osrodka Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

2016-09-15

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy

2016-09-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDL i LM USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

2016-09-20

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę przętu medycznego jednorazowego użytku do PTCA i koronarografii

2016-09-29

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę pasków do glukometrów.

2016-10-05

treść ogłoszenia


Informacja o dokonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej  w zakresie Pakietu nr 15 -w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do PTCA i koronarografii

2016-10-05

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na organizację i obsługę konferencji naukowej w Białowieży

2016-10-07

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznychi USK w Białymstoku

2016-10-10

treść ogłoszenia

 

Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do PTCA i koronarografii (Pakiet nr 8)

2016-10-12

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków techniczbnych do Kliniki Neurochirurgiii USK w Białymstoku

2016-10-19

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę imlantów ortopedycznych

2016-10-20

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków kontrastowych

2016-10-26

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę videopleuroskopu i nrzędzi operacyjnych

2016-10-27

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty (pakiet 2)  oraz uniewaznienie ( pakiet 1) w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usług transportu sanitarnego na rzecz USK w Białymstoku.

2016-11-09

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Kliniki Nefrologii i Ośrodka Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

2016-11-10

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftu zbudowanego na bazie drutu stalowego do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

2016-12-01

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę płynów dezynfekcyjnych do Pracowni Endoskopii Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku

2016-12-02

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę cyfrowego angiografu

2016-12-08

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i materiałów wszczepialnych - część 1

2016-12-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę kardiochirurgicznego sprzętu jednorazowego użytku

2016-12-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów ( 1 - analizator hematologiczny, 2 - analizator do oznaczania prokalcytoniny,ospy wietrznej i minonukleozy) do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

2016-12-19

treść ogłoszenia


Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę kardiochirurgicznego sprzętu jednorazowego użytku w zakresie Pakietów nr 64 i 82

2016-12-19

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i materiałów wszczepialnych - część 2

2016-12-20

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę hemostatyków

2016-12-21

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę preparatów do dezynfekcji

2016-12-22

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku

2016-12-22

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych i produktów leczniczych - część 1

2016-12-30

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę leków w ramach programu lekowego - część 1

2016-12-30

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego

2017-01-04

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych w 4 pakietach.

2017-01-11

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników raz z dzierżawą aparatu do badańz zakresu alergologii i chorób autoimmunologicznych do ZDB USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a.

2017-01-12

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy

2017-01-13

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych i produktów leczniczych - część 2

2017-01-20

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu aspiracyjno - prózniowego do pobierania krwi

2017-01-20

treść ogłoszenia

 

Sprostowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy - Pakiet nr 2

2017-01-25

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę leków w ramach programu lekowego

2017-01-25

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wszczepów i elementów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej USK w Białymstoku

2017-02-03

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów szewnych i mikroklipsów naczyniowych

2017-02-06

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Badań Naczyniowych Zakładu Radiologii

2017-02-09

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych

2017-02-17

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych do Kliniki Okulistyki

2017-02-24

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę koncentratów do hemodializ do USK w Białymstoku.

2017-02-28

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i roztworów obsługowych na okres 24 miesiecy oraz zakup oprogramowania do oceny  skriningowych badań prenatalnych na okres 36 miesięcy do ZDB USK w Białymstoku.

2017-03-10

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych i produktów leczniczych - Pakiet nr 50

2017-03-10

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 52 - przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych i produktów leczniczych

2017-03-16

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę tkanin

2017-03-22

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 4 miesięcy

(nr sprawy 5/2017)

2017-03-30

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych - cz.1

(nr sprawy 8/2017)

2017-04-03

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do diagnostyki boreliozy metodą WESTERN BLOT nr sprawy 08/SZ/2017.

2017-04-04

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek TAVI i stentgraftów na okres 2 miesięc

(nr sprawy 18/2017)

2017-04-05

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych do procedur endowaskularnych do Pracowni Angiografii RTG w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku

2017-04-06

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych - cz.2

(nr sprawy 8/2017)

2017-04-07

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty nakorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 1 - przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 8/2017)

2017-04-11

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1 - przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych

(nr sprawy 8/2017)

2017-04-18

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzetu jednorazowego użytku do wykonywania pozaoskrzelowych biopsji cienkoigłowych w obrazie ultrasonograficznym oraz do rutynowych bronchoskopii oraz trokarów gietkich do pleuroskopii do posiadanych aparatów do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a( nr sprawy 04/SZ/2017).

2017-04-25

treść ogłoszenia

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 3/2017)

2017-04-27

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych

(nr sprawy 7/2017)

2017-04-28

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do chirurgii serca - cz.1

(nr sprawy 9/2017)

2017-05-11

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do chirurgii serca - cz.2

(nr sprawy 9/2017)

2017-05-17

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu niezbędnych do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Endokrynologicznej

2017-05-18

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę druków i ksiąg rejestrowych

(nr sprawy 6/2017)

2017-05-26

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę gazików do dezynfekcji skóry

(nr sprawy 24/2017)

2017-05-26

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę  sprzętu medycznego do operacji metodami klasycznymi i wewnątrznaczyniowymi w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

2017-05-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty nakorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 1 - przetarg nieograniczony na dostawę gazików do dezynfekcji skóry

(nr sprawy 24/2017)

2017-05-30

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę  medycznych środków technicznych do Kliniki Neurochirurgii USK w Białymstoku (07/SZ/2017)

2017-06-01

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę 6 szt. procesorów dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku

2017-06-01

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę leków na terapię w programie lekowym bezinterferonowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

(nr sprawy 26/2017)

2017-06-08

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty nakorzystniejszej w zakresie Pakietów nr 5 i 6 - przetarg nieograniczony na dostawę medycznych srodków technicznych do Kliniki Neurochirurgii

(nr sprawy 07/2017)

2017-06-09

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy 17/SZ/2017) w zakresie pakietów 1 -7.

2017-06-13

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy 17/SZ/2017) w zakresie pakietu 8.

2017-06-14

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wideoduodenoskopu z insuflatorem dwutlenku węgla (nr sprawy 21/2017)

2017-06-23

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usług transportu sanitarnego oraz transportu dostawczego (nr sprawy 34/SZ/2017).

2017-06-27

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty nakorzystniejszej akcesoriów wykorzystywanych w ramach podstawowej chirurgii okulistycznej w Klinice Okulistyki USK w Białymstoku

(nr sprawy 35/SZ/2016)

2017-06-27

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej w zakresie Pakietów nr 5 i 6 - przetarg nieograniczony na dostawę medycznych srodków technicznych do Kliniki Neurochirurgii

(nr sprawy 07/2017)

2017-06-27

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych (nr sprawy 06/SZ/2017) .

2017-06-30

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na dostawę radiofarmaceutyków

(nr sprawy 32/2017)

2017-07-05

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na dostawę, instalacje i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku

(nr sprawy 17/2017)

2017-07-07

treść ogłoszenia

sprostowanie ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 42, 46, 65, 73, 78, 134, 144, 168, 189, 198, 222, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 238 - przetarg nieograniczony na dostawę leków

(sprawa nr 11/2017)

2017-07-10

treść ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

(nr sprawy 28/2017)

2017-07-12

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Sofosbuvir+Ledipasvir

(nr sprawy 30/2017)

2017-07-20

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku w okresie do 31.10.2017r.

(nr sprawy 16/SZ/2017)

2017-07-28

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

(nr sprawy 02/SZ/2017)

2017-07-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 23, 32, 37, 49, 70 - przetarg nieograniczony na dostawę leków i produktów leczniczych

(sprawa nr 22/2017)

2017-08-01

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Ruxolitinibum

(nr sprawy 37/2017)

2017-08-04

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usług transportu pacjentów dializowanych na rzecz Osrodka Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

(nr sprawy 11/SZ/2017)

2017-08-07

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego do leczenia raka płuc

(nr sprawy 27/2017)

2017-08-07

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku

(nr sprawy 12/SZ/2017)

2017-08-09

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków

(nr sprawy 11/2017)

2017-08-18

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 7 i 8 - przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

(sprawa nr 13/2017)

2017-08-18

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

(sprawa nr 38/2017)

2017-08-18

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- przetarg nieograniczony na dostawę leków i leków recepturowych

(sprawa nr 40/2017)

2017-08-24

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i leków recepturowych

(nr sprawy 40/2017)

2017-08-28

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 93 - przetarg nieograniczony na dostawę leków

(nr sprawy 11/2017)

2017-08-28

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i produktów leczniczych

(nr sprawy 22/2017)

2017-08-28

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i produktów leczniczych w zakresie Pakietów nr: 113, 114

(nr sprawy 22/2017)

2017-08-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostwę sprzetu medycznego jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

(nr sprawy 36/2017)

2017-08-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę energii elektrycznej do obiektów USK w Białymstoku

(sprawa nr 29/2017)

2017-08-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę srodków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Angiografii w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku

(nr sprawy 20/SZ/2017)

2017-08-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i produktów leczniczych w zakresie Pakietów nr: 76

(nr sprawy 22/2017)

2017-09-04

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych
(nr sprawy 13/2017)

2017-09-05

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - w ramach pakietów nr 93, 183

(nr sprawy 11/2017)

2017-09-07

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych

(nr sprawy 20/2017)

2017-09-07

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów

(nr sprawy 10/2017)

2017-09-12

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 4 miesięcy

(nr sprawy 34/2017)

2017-09-12

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę tkanin na okres 24 miesięcy

(nr sprawy 33/2017)

2017-09-13

treść ogłoszenia

 

Informacja o ofertach odrzuconych i unieważnieniu postępowania w zakresie części pakietów w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(sprawa nr 25/2017)

2017-09-21

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 43/2017)

2017-09-26

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej

 

(nr sprawy 41/2017)

2017-09-29

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę gazików do dezynfekcji skóry - Pakiet nr 1

(nr sprawy 24/2017)

2017-09-29

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawa analizatora do metod Elisa oraz dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej, podłóz do wykrywania Mycobacterium spp., zestawów do wykrywania GDH/Toksyny do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 - pakiety 2 i 3.

(nr sprawy 19/SZ/2017)

2017-10-01

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 54/2017)

2017-10-02

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca - cz.1

(nr sprawy 39/2017)

2017-10-05

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 125, 209- przetarg nieograniczony na dostawę leków

(sprawa nr 11/2017)

2017-10-05

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca - cz.2

(nr sprawy 39/2017)

2017-10-06

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego w zakresie Pakietów nr 18. 19

(nr sprawy 14/2017)

2017-10-06

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego w zakresie Pakietów nr 22, 23, 27

(nr sprawy 14/2017)

2017-10-09

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 25/2017)

2017-10-11

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawa analizatora do metod Elisa oraz dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej, podłóz do wykrywania Mycobacterium spp., zestawów do wykrywania GDH/Toksyny do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 - pakiet nr 1.

(nr sprawy 19/SZ/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę

filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku USK w Białymstoku

(nr sprawy 23/SZ/2017)

2017-10-13

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy

(nr sprawy 44/2017)

2017-10-16

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części pakietów w postępowaniu na dostawę urządzeń medycznych w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(sprawa nr 58/2017)

2017-10-16

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków

(nr sprawy 51/2017)

2017-10-18

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy- pakiety nr 23, 24

(nr sprawy 44/2017)

2017-10-19

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiety nr 14, 18

(nr sprawy 51/2017)

2017-10-21

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy- pakiet nr 1

(nr sprawy 44/2017)

2017-10-24

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do obiektów USK w Białymstoku

(nr sprawy 48/2017)

2017-10-30

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do OIT na okres 3 miesięcy

(nr sprawy 61/2017)

2017-10-31

treść ogłoszenia

sprostowanie wyniku

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 3 w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(sprawa nr 59/2017)

2017-10-31

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(sprawa nr 75/2017)

2017-10-31

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń w Bloku M Na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Poradni Plastycznej

(nr sprawy 64/2017)

2017-11-03

treść ogłoszenia

 


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę stentów do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku.

(nr sprawy 25/SZ/2017)

2017-11-09

treść ogłoszenia


 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 59/2017)

2017-11-09

treść ogłoszenia


 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę lekó i wyrobów medycznych

(nr sprawy 49/2017)

2017-11-09

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK część II

(nr sprawy 25/2017)

2017-11-10

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym  na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 73/2017)

2017-11-13

treść ogłoszenia


Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków na okres 18 miesięcy

(nr sprawy 55/2017)

2017-11-13

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 75/2017)

2017-11-14

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznychw ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 58/2017)

2017-11-15

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do OIT na okres 3 miesięcy

w zakresie pakietu 9 i 37

(nr sprawy 61/2017)

2017-11-15

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu USG z kolorowym dopplerem

(nr sprawy 67/2017)

2017-11-15

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych w ramach wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych

(nr sprawy 60/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego - część III

(nr sprawy 14/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii

(nr sprawy 69/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii - dotyczy Pakietu nr 1 i 2

(nr sprawy 69/2017)

2017-11-16

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mobilnego aparatu RTG  z ramieniem C do Kliniki Kardiologii

(nr sprawy 74/2017)

2017-11-17

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu - Program Leczenia Niepłodności

(nr sprawy 50/2017)

2017-11-20

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu do kontrapulsacji i systemu do badań elektrofizjologicznych

(nr sprawy 65/2017)

2017-11-21

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę bronchofiberoskopów, aparatu USG i cytometru przepływowego

(nr sprawy 70/2017)

2017-11-21

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku.

(nr sprawy 27/SZ/2017)

2017-11-22

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 5 w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu - Program Leczenia Niepłodności

(nr sprawy 50/2017)

2017-11-22

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty nakorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 53 - przetarg nieograniczony na na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego

(nr sprawy 14/2017)

2017-11-23

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiet nr 8

(nr sprawy 51/2017)

2017-11-24

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej dla aparatów PrismaFlex

(nr sprawy 76/2017)

2017-11-24

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów wszczepialnych do Kliniki Chirurgii Naczyń

(nr sprawy 52/2017)

2017-11-24

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i mat.zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 21/SZ/2017)

2017-11-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i mat.zuzywalnych wraz z dzierżawa analizatorów do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i  Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku.

(nr sprawy 28/SZ/2017)

2017-11-29

treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

(nr sprawy 71/2017)

2017-11-30

treść ogłoszenia

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 53 w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego

(nr sprawy 14/2017)

2017-11-30

treść ogłoszenia

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wózków i stabilizatorów w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK

(nr sprawy 79/2017)

2017-11-30

treść ogłoszenia


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki  

(nr sprawy 55/2017)

2017-11-30

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego

(nr spraw 83/2017)

2017-12-01

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 5 na dostawę lekow i wyrobów medycznych

(nr spraw 49/2017)

2017-12-04

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę nożyczek witrektomijnych

(nr spraw 72/2017)

2017-12-04

treść ogłoszenia


Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów w zakresie Pakietu nr 2

(nr sprawy 66/2017)

2017-12-05

treść ogłoszenia

 


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę rękawic medycznych

(nr spraw 56/2017)

2017-12-11

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi transportu i unieszkodliwienia odpadów

(nr spraw 66/2017)

2017-12-13

treść ogłoszenia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego

(nr sprawy 86/2017)

2017-12-13

treść ogłoszenia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki  w zakresie pakietów 15 i 27

(nr sprawy 55/2017)

2017-12-13

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłozy na płytkach i materiałów zuzywalnych do badan mikrobiologicznych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy30/SZ/2017)

2017-12-14

treść ogłoszenia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na dostawę artykułów żywnosciowych w 4 pakietach do USK w Białymstoku ul.Żurawia 14

(nr sprawy 33/SZ/2017)

2017-12-14

treść ogłoszenia


 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych

(nr spraw 63/2017)

2017-12-18

treść ogłoszenia

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr spraw 62/2017)

2017-12-18

treść ogłoszenia

 

Sprostowanie do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych

(nr spraw 62/2017)

2017-12-19

treść ogłoszenia


Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych

(nr spraw 80/2017)

2017-12-22

treść ogłoszenia


Przetarg nieograniczony na usługę świadczenia dostępu do systemu usług terminalowych

(nr sprawy 91/2017)

2017-12-28
treść ogłoszenia


Przetarg nieograniczony na usługę stałego serwisu eksploatycajnego oprogramowania KS-ASW, KS-FKW, KS-ESM

2017-12-28

(nr sprawy 81/2017)

treść ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie osłon radiologicznych

2018-01-03

(nr sprawy 93/2017)

treść ogłoszenia

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

2018-01-15

(nr sprawy 84/2017)

treść ogłoszenia

 


 

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-15

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych

(nr sprawy 43/2017)

2017-09-26

treść ogłoszenia
Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku