Wyniki wyszukiwania

 • Programy edukacyjno-zdrowone funkcjonujące w USK

   
 • Programy profilaktyczne

  Program profilaktyczny raka szyjki macicy   W Klinice Ginekologii wykonywane są bezpłatne badania cytologiczne (finansowane przez NFZ). Na badania mogą się zgłaszać kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanego badania cytol...
 • Przepisy BHP

    WYKAZ PRZEPISÓW BHP WAŻNYCH DLA KAŻDEGO PRACODAWCY I PRACOWNIKA     1) Ustawa z dnia 26.05.1974r Kodeks Pracy ( Dz.U. nr 21 poz. 94z 1998r z póź. zm.)   2) Ustawa z dnia 29.11.2000r Prawo atomowe (Dz.U. nr ...
 • Przyjęcie do planowanego zabiegu

  Do szpitala należy zabrać ze sobą: Skierowanie, dowód osobisty i dowód ubezpieczeniaDokument potwierdzający wykonanie szczepień p/ko  WZW typu BKompletną dokumentację medycznąRzeczy osobiste Leki stale zażywane   ...
 • Przyjęcie do porodu

    W przypadku zbliżającego się terminu porodu dobrze jest mieć spakowane rzeczy na ok. 3 tygodnie przed planowanym terminem. W sytuacji, kiedy pojawią się regularne skurcze macicy (co 10-8 minut) odczuwalne jako bóle, odejdą wody pło...
 • Publikacje naukowe

 • Raport z przeglądu SZJ

    Sprawozdanie z przeglądu SZJ przeprowadzonego 18.10.2013r.   Cele jakościowe ustalone na podstawie sprawozdań i w wyniku przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w dn. 18.10.2013r.
 • Raporty poaudytowe

    Raport z audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę DEKRA
 • Regulamin organizacyjny szpitala

  Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Organizacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do pobrania: regulamin.pdf schemat organizacyjny.pdf regulamin_aneks nr.1.pdfregulamin_aneks nr.2.pdf regulamin_aneks nr.3.pdf
 • Regulamin pracy

  REGULAMIN PRACY UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 01.01.2009r tekst jednolity     Na podstawie art. 1042 § 1 Kodeksu Pracy (ustawa z dnia 26.06.1974 r. z późniejszymi zmianami) ustala się co następ...
 • Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

  ZARZĄDZENIE Nr 42/2008 Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2008 r.   REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETRGOWEJ § 1. 1.    Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji Przetarg...
 • Regulamin pracy komisji socjalno-bytowej

 • Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych

  Regulamin udzielania zamówień publicznych       pobierz (pdf)
 • Regulamin wynagradzania

  Poniżej znajduje sie regulamin wynagradzania obowiązujący od 01.01.2009 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Można go pobrać bądź w formacie Worda bądź pdf:  Regulamin_wynagradzania.doc Regulamin_wynagradzania.pdf   Pon...
 • Regulamin ZFŚS

    Zarządzenie Nr  33/2014 Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2014 roku   w sprawie wejścia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. - zarządzenie Dyrektora USK do ...
Copyright © 2012 - 2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku