Wyniki wyszukiwania

 • Praca w szpitalu

  Oferty zatrudnienia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Poszukujemy:   1.    Nazwa firmy:     Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku   Dane teleadresowe: (adres, tel...
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)

  Pracownia Rezonansu Magnetycznego działająca na terenie USK w Białymstoku zorganizowana została przez firmę TMS Diagnostyka Sp. z o.o. na podstawie dwustronnej umowy zawartej ze Szpitalem.   Dane rejestracyjne i adresowe: Pracownia MR nr 1 ...
 • Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)

  Dane rejestracyjne i adresowe: Pracownia TK nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A 15-276 Białystok Tel: 85 7468 403 Fax: 85 7468 478 e-mail: usk@tmsdiagnostyka.pl    Dyrektorem Medycznym Pracowni TK jest Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz...
 • Praktyczne informacje

  Parking   Na teren szpitala można wjechać przez dwie bramy: wjazd główny od ul. M. Skłodowskiej-Curie, wjazd boczny od ul. Waszyngtona. Pierwsza godzina parkowania kosztuje  2,5 zł, każda kolejna godzina - 3 zł. Bilet ...
 • Pralnia

    Strona w budowie...  
 • Procedury

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEWŁAŚCIWEMU WYKORZYSTANIU, STOSOWANIU, PRZECHOWYWANIU, PRZEMIESZCZANIU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH, CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ORAZ MA...
 • Procedury systemowe

  PS-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami (pdf)- Zał. 1 / PS-1 Wykaz dokumentów SZJ (doc)- Zał. 2 / PS-1 Wykaz rozpowszechniania dokumentów SZJ (doc)- Zał. 3 / PS-1 Wniosek o opracowanie lub zmianę dokumentów (doc)- Za...
 • Procesy systemowe

  PR-1 Leczenie szpitalne (pdf)- karta procesu PR-1.1 Świadczenia medyczne realizowane w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej - karta procesu PR-1.2 Świadczenia medyczne realizowane w klinice Kardiochirurgii - karta procesu PR-1.3...
 • Programy edukacyjno-zdrowone funkcjonujące w USK

   
 • Programy profilaktyczne

  Program profilaktyczny raka szyjki macicy   W Klinice Ginekologii wykonywane są bezpłatne badania cytologiczne (finansowane przez NFZ). Na badania mogą się zgłaszać kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanego badania cytol...
 • Przepisy BHP

    WYKAZ PRZEPISÓW BHP WAŻNYCH DLA KAŻDEGO PRACODAWCY I PRACOWNIKA     1) Ustawa z dnia 26.05.1974r Kodeks Pracy ( Dz.U. nr 21 poz. 94z 1998r z póź. zm.)   2) Ustawa z dnia 29.11.2000r Prawo atomowe (Dz.U. nr ...
 • Przyjęcie do planowanego zabiegu

  Do szpitala należy zabrać ze sobą: Skierowanie, dowód osobisty i dowód ubezpieczeniaDokument potwierdzający wykonanie szczepień p/ko  WZW typu BKompletną dokumentację medycznąRzeczy osobiste Leki stale zażywane   ...
 • Przyjęcie do porodu

    W przypadku zbliżającego się terminu porodu dobrze jest mieć spakowane rzeczy na ok. 3 tygodnie przed planowanym terminem. W sytuacji, kiedy pojawią się regularne skurcze macicy (co 10-8 minut) odczuwalne jako bóle, odejdą wody pło...
 • Publikacje naukowe

 • Raport z przeglądu SZJ

    Sprawozdanie z przeglądu SZJ przeprowadzonego 18.10.2013r.   Cele jakościowe ustalone na podstawie sprawozdań i w wyniku przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w dn. 18.10.2013r.
Copyright © 2012 - 2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku