Wyniki wyszukiwania

 • Pralnia

    Strona w budowie...  
 • Procedury

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEWŁAŚCIWEMU WYKORZYSTANIU, STOSOWANIU, PRZECHOWYWANIU, PRZEMIESZCZANIU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH, CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ORAZ MA...
 • Procedury systemowe

  PS-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami (pdf)- Zał. 1 / PS-1 Wykaz dokumentów SZJ (doc)- Zał. 2 / PS-1 Wykaz rozpowszechniania dokumentów SZJ (doc)- Zał. 3 / PS-1 Wniosek o opracowanie lub zmianę dokumentów (doc)- Za...
 • Procesy systemowe

  PR-1 Leczenie szpitalne (pdf)- karta procesu PR-1.1Świadczenia medyczne realizowane w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej - karta procesu PR-1.2 - Świadczenia medyczne realizowane w klinice Kardiochirurgii PR-2 Leczenie ambulat...
 • Programy edukacyjno-zdrowone funkcjonujące w USK

   
 • Programy profilaktyczne

  Program profilaktyczny raka szyjki macicy   W Klinice Ginekologii wykonywane są bezpłatne badania cytologiczne (finansowane przez NFZ). Na badania mogą się zgłaszać kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanego badania cytol...
 • Przepisy BHP

    WYKAZ PRZEPISÓW BHP WAŻNYCH DLA KAŻDEGO PRACODAWCY I PRACOWNIKA     1) Ustawa z dnia 26.05.1974r Kodeks Pracy ( Dz.U. nr 21 poz. 94z 1998r z póź. zm.)   2) Ustawa z dnia 29.11.2000r Prawo atomowe (Dz.U. nr ...
 • Przyjęcie do planowanego zabiegu

  Do szpitala należy zabrać ze sobą: Skierowanie, dowód osobisty i dowód ubezpieczeniaDokument potwierdzający wykonanie szczepień p/ko  WZW typu BKompletną dokumentację medycznąRzeczy osobiste Leki stale zażywane   ...
 • Przyjęcie do porodu

    W przypadku zbliżającego się terminu porodu dobrze jest mieć spakowane rzeczy na ok. 3 tygodnie przed planowanym terminem. W sytuacji, kiedy pojawią się regularne skurcze macicy (co 10-8 minut) odczuwalne jako bóle, odejdą wody pło...
 • Publikacje naukowe

 • Raport z przeglądu SZJ

    Sprawozdanie z przeglądu SZJ przeprowadzonego 18.10.2013r.   Cele jakościowe ustalone na podstawie sprawozdań i w wyniku przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w dn. 18.10.2013r.
 • Raporty poaudytowe

    Raport z audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę DEKRA
 • Regulamin organizacyjny szpitala

  Regulamin Organizacyjny i Schemat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do pobrania: regulamin.pdf schemat organizacyjny.pdf regulamin_aneks nr.1.pdfregulamin_aneks nr.2.pdf regulamin_aneks nr.3.pdf regulamin_aneks nr.4.pdf...
 • Regulamin pracy

  Regulamin pracy (tekst jednolity) (pdf) (doc)   - Aneks nr 1/2013 (pdf) (doc) - Aneks nr 1/2014 (pdf) (doc) - Aneks nr 2/2014 (pdf) (doc) http://usk.onestepcloud.pl/upload/intranet/kadry/20140425_1.pdf
 • Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

  ZARZĄDZENIE Nr 42/2008 Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2008 r.   REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETRGOWEJ § 1. 1.    Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji Przetarg...
Copyright © 2012 - 2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku