Wyniki wyszukiwania

 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

  Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku,ul. Waszyngtona 15 A, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna -  pok. 2024, 2025 I piętro, tel. (85) 746 85 91 Ramowy harmonogram pracy poradni  w 2014r. Poniedzia...
 • Poradnia Reumatologiczna

  Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku                           ul. Waszyngtona 15 A          ...
 • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

  Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku,ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A (szpitala - budynek główny, wejście od ul. Waszyngotna)   Lekarze przyjmujący w poradni: dr hab. n. med. Marek Bielecki dr n. med. Macie...
 • Poradnia Urologiczna

    Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku,ul. Waszyngtona 15 A,  Poradnia Urologiczna - pok. 2042-2043, I piętro, tel. (85) 746 87 28 Lekarze przyjmujący w poradni: prof. dr hab. Barbara Darewicz dr n. med...
 • Poradnie USK w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 15A

  Rejestracja   Zespół Poradni Specjalistycznych przyjmuje pacjentów codziennie w godzinach: 8:00 - 15:00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz 8:00 - 18:00 (wtorek). Szczegółowe informacje o czasie ...
 • Potrzebne druki

  Potrzebne druki:   - oświadczenie o korzystaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dotyczy emerytów i rencistów)   - oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej   -  wniosek na 14-dniowe...
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe

  UWAGA: O dofinansowanie można się starać po trzech latach pracy (na remont, budowę domu i przystosowanie domu dla osoby niepełnosprawnej oraz na zakup mieszkania lub domu) w USK. Pożyczki są udzielane na 3 lata, tj. na 36 rat. Oprocentowanie ...
 • Praca w szpitalu

  Oferty zatrudnienia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Poszukujemy:   1.    Nazwa firmy:     Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku   Dane teleadresowe: (adres, tel...
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)

  Pracownia Rezonansu Magnetycznego działająca na terenie USK w Białymstoku zorganizowana została przez firmę TMS Diagnostyka Sp. z o.o. na podstawie dwustronnej umowy zawartej ze Szpitalem.   Dane rejestracyjne i adresowe: Pracownia MR nr 1 ...
 • Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)

  Dane rejestracyjne i adresowe: Pracownia TK nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A 15-276 Białystok Tel: 85 7468 403 Fax: 85 7468 478 e-mail: usk@tmsdiagnostyka.pl    Dyrektorem Medycznym Pracowni TK jest Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz...
 • Praktyczne informacje

  Parking   Na teren szpitala można wjechać przez dwie bramy: wjazd główny od ul. M. Skłodowskiej-Curie, wjazd boczny od ul. Waszyngtona. Pierwsza godzina parkowania kosztuje  2,5 zł, każda kolejna godzina - 3 zł. Bilet ...
 • Pralnia

    Strona w budowie...  
 • Procedury

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEWŁAŚCIWEMU WYKORZYSTANIU, STOSOWANIU, PRZECHOWYWANIU, PRZEMIESZCZANIU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH, CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ORAZ MA...
 • Procedury systemowe

  PS-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami (pdf)- Zał. 1 / PS-1 Wykaz dokumentów SZJ (doc)- Zał. 2 / PS-1 Wykaz rozpowszechniania dokumentów SZJ (doc)- Zał. 3 / PS-1 Wniosek o opracowanie lub zmianę dokumentów (doc)- Za...
 • Procesy systemowe

  PR-1 Leczenie szpitalne (pdf)- karta procesu PR-1.1 Świadczenia medyczne realizowane w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej - karta procesu PR-1.2 Świadczenia medyczne realizowane w klinice Kardiochirurgii - karta procesu PR-1.3...
Copyright © 2012 - 2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku