Poprawa efektywności leczenia onkologicznego poprzez zakup aparatury diagnostycznej i operacyjnej w USK w Białymstoku

Poprawa efektywności leczenia onkologicznego poprzez zakup aparatury diagnostycznej i operacyjnej w USK Białystok

W dniu 02/11/2017 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa efektywności leczenia onkologicznego poprzez zakup aparatury diagnostycznej i operacyjnej w USK Białystok" w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku