Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

1. Poprawa dostępności profilaktycznych badań prenatalnych w Województwie Podlaskim.                                    
2. Zapewnienie najwyższego standardu opieki kobiecie - poprzez rozwój technik endoskopowych w Klinice Ginekologii USK w Białymstoku.                                                                   
3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze przygranicznym RP - RL i współpraca służb medycznych.                  

4. Szpitalny Oddział Ratunkowy - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej - Białystok.                      

5. Zapewnienie standardów opieki medycznej na Bloku Operacyjnym i Oddziale Intensywnej Terapii USK w Białymstoku.    

6. Podniesienie bezpieczeństwa diagnostyki obrazowej poprzez unowocześnienie aparatury medycznej w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku.                                    
7. Utworzenie Centrum Urazów Wielonarządowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku