Zapomogi losowe

Zapomogi losowe

 


Zapomogi losowe komisja przyznaje pracownikom w trudnej sytuacji życiowej, których dotknęło zdarzenie losowe: pożar, kradzież czy też przewlekła choroba. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i indywidualnie przyznawana jest kwota zapomogi. Do wniosku (wzór wniosku do pobrania) należy dołączyć zaświadczenie o chorobach, historię pobytu w szpitalu, zaświadczenie o dochodach, rachunki za leki, zaświadczenie z policji o kradzieży czy ze straży pożarnej o pożarze. W razie potrzeby także dodatkowe podanie z opisem sytuacji rodzinnej i życiowej. O zapomogę można ubiegać się od daty zatrudnienia w USK i tylko raz w roku.

Copyright © 2012 - 2017 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku